w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/13/13 z dnia 5 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Pobierz plik:pdf0601319043.pdf