w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Jemielno nr XXV/164/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/2012 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Jemielno.

Pobierz plik:pdf0591304022.pdf