w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Oława nr XLIII/269/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0581315042.pdf