w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XVII/102/13 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice.

Pobierz plik:pdf0541321072.pdf