w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIV/206/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0531309073.pdf