w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Miłkowice z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0521309062.pdf