w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXVI/148/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0511309052.pdf