w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXII/147/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2013–2038.

Pobierz plik:pdf0501304000.pdf