w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Piechowice nr 176/XXXV/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0461306031.pdf