w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/183/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pobierz plik:pdf0451305011.pdf