w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXVI/186/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 14 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pobierz plik:pdf0441305011.pdf