w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Powiatu w Oławie nr XXIX/211/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Pobierz plik:pdf0431315000.pdf