w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr X/43/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Ślęza-Oława w Strzelinie z dnia 11 marca 2013 r.

Pobierz plik:pdf042131704z.pdf