w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/269/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0411311011.pdf