w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/267/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0401311011.pdf