w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/265/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Pobierz plik:pdf0391311011.pdf