w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXX/172/2013 z dnia 7 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz wykazu dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Syców.

Pobierz plik:pdf0381314073.pdf