w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Oborniki Śląskie.

Pobierz plik:pdf0371320013.pdf