w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Cieszków XXVII/156/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0361313012.pdf