w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLIX/324/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/302/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice.

Pobierz plik:pdf0351320023.pdf