w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXVII.163.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę nr 0007.XXVI.153.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Pobierz plik:pdf0341326021.pdf