w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oława nr XLI/244/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0331315042.pdf