w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Oława XLI/242/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pobierz plik:pdf0321315042.pdf