w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012.

Pobierz plik:pdf03113RIO.pdf