w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 17/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXV/161/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. — Uchwała budżetowa na rok 2013 Gminy Milicz.

Pobierz plik:pdf0281313033.pdf