w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Dobromierz nr XXIX/163/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Pobierz plik:pdf0271319032.pdf