w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/147/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: Regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów.

Pobierz plik:pdf0261304032.pdf