w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydatów na członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf02313RIO.pdf