w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXIII/159/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniającej uchwałę nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Pobierz plik:pdf0191321021.pdf