w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia nr 188/O/2012 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0181321053.pdf