w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały Zarządu Powiatu w Miliczu nr 194/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/75/2011 w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0161313000.pdf