w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Leśnej nr 260/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie w zakresie zadań własnych na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0151310033.pdf