w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia nr 163/2012 Burmistrza Ziębic z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ziębice na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0131324063.pdf