w sprawie odwołania od uchwały nr II/373/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przemków, przedłożonym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0091316053.pdf