w sprawie odwołania od uchwały nr II/372/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Przemkowa projekcie uchwały budżetowej Gminy Przemków na 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0081316053.pdf