w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia Burmistrza Miasta Duszniki Zdrój nr 109/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w roku 2012.

Pobierz plik:pdf0071308011.pdf