w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części zarządzenia nr 94/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0041316022.pdf