w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały nr 324.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pobierz plik:pdf0031361000.pdf