w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem części uchwały nr 105/232/2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polkowickiego na 2012 rok

Pobierz plik:pdf0021316000.pdf