w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XX/126/12 z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pobierz plik:pdf0761204043.pdf