w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/197/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Środa Śląska przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0751218043.pdf