w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 62/2012 z dnia 17 października 2012 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale nr XXVII/141/12 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2012 rok.

Pobierz plik:pdf0741216053.pdf