w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 104/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Pobierz plik:pdf0731202041.pdf