w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 103/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny.

Pobierz plik:pdf0721202041.pdf