w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXV/133/2012 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla publicznych szkół działających na terenie Gminy Kondratowice, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Pobierz plik:pdf0711217022.pdf