w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jordanów Śląski nr XIX/96/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie udzielania spółce wodnej działającej na terenie Gminy Jordanów Śląski dotacji celowej z budżetu gminy Jordanów Śląski, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Pobierz plik:pdf0701223032.pdf