w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXIII/175/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Oława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Pobierz plik:pdf0681215042.pdf