w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIII/174/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Oława dla szkół publicznych, publicznych przedszkoli i innych publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Pobierz plik:pdf0671215042.pdf