w sprawie odwołania od uchwały nr III/173/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 września 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kłodzka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Pobierz plik:pdf0651208021.pdf