w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIV/166/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na usuwanie azbestu

Pobierz plik:pdf0631215000.pdf